สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การจดทะเบียนสมรส
อยากทราบว่าเมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วบุตรต้องเป็นบุตรในกฎหมายใช่ไหมค่ะ(มีบุตรก่อนจดทะเบียน) แล้วถ้าเกิดหย่าสิิิิทธิ์ในตัวของบุตรต้องเป็นของสองฝ่ายหรือป่าว
18 ก.พ. 64 00:46
จาก กระต่าย
(27.55.70.216)


บุตรที่เกิดจากฝ่ายหญิง แม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรส ตามกฏหมายถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิง

หากต่อมาฝ่ายหญิงจดทะเบียนสมรสกับฝ่ายชายที่เป็น บิดาของบุตร ฝ่ายชายต้องจดทะเบียนรับรองบุตร บุตรจึงจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชาย

เมื่อทั้งสองฝ่ายหย่ากัน ยังถือว่ามีอำนาจปกครองในตัวบุตรร่วมกันทั้งสองฝ่าย แม้ว่าบุตรจะอยู่กับฝ่ายหญิงซึ่งเป็นมารดาก็ตาม
22 ก.พ. 64 09:19
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)