สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ในกรณี บริษัทA เป็นเจ้าของ บริษัท A ให้ บริษัท B เช่า 30 ปี และ บริษัท B ให้ บริษัท C เช่าต่อ
อยากทราบกว่า ในการเขียนเป็นหนังสือราชการ 
"กรรมสิทธิเป็นของ บริษัท โดย บริษัท เป็นกรรมสิทธิในการเช่า โดยให้ บริษัท เช่า "

หรือ

"กรรมสิทธิเป็นของ A โดย B เป็นผู้ให้เช่า โดยให้ C เช่า "
15 ก.พ. 64 08:39
จาก สุมาลี ตั้งพิทยาเวทย์
(103.51.66.82)


กรรมสิทธิ์เป็นของ A โดย B เป็นผู้เช่า และ C เป็นผู้เช่าช่วง
22 ก.พ. 64 09:16
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)