สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ยุยงให้คนอื่นฆ่าตัวเอง
อยากทราบว่ากรณีที่ นาย ยุยงให้ นาย ฆ่าตัวเองเพื่อที่นาย จะกระทำความผิด เหตุการณ์คือ นาย ยุยง และนาย กระทำความผิดจริง โดยพยายามฆ่านาย ด้วยการใช้มือรัดคอ


คำถามค่ะ

กรณีนาย เสียชีวิต

1. มีกรณีไหนที่ นาย จะติดคุกแน่นอน

2. มีกรณีไหนที่ นาย จะรอดจากการโดนทำโทษ ไหมคะ?


กรณีนาย ไม่เสียชีวิต (รอดตายหวุดหวิด แต่แจ้งตำรวจ)

1. มีกรณีไหนที่ นาย จะติดคุกแน่นอน

2. มีกรณีไหนที่ นาย B จะรอดจากการโดนทำโทษ ไหมคะ?
16 ม.ค. 64 08:09
จาก ฮาย
(49.228.41.227)


คำถามของคุณ เหมือนกับคำถามของอาจารย์ สอนวิชากฏหมายอาญาถามลูกศิษย์ ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ คุณควรจะตอบเอง ต่อไปจะได้เก่ง และมีประสบการณ์

อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจ จึงตอบให้

กรณีที่นาย เสียชีวิต นาย มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา

กรณีที่นาย ไม่เสียชีวิต นาย มีความผิดฐานพยายามฆ่าคนตาย หรือ ทำร้ายร่างกายคนอื่นบาดเจ็บ หรือ บาดเจ็บสาหัส แล้วแต่กรณี

หากจะหาทางให้นาย B ไม่ต้องรับผิด ไม่ควรช่วยเช่นนั้น เพราะผิดต่อหลักจริยธรรม
25 ม.ค. 64 08:54
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)