สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ค่ารื้อถอน
เป็นผู้เช่าที่ดินเเต่เป็นการให้เช่าด้วยวาจา เเละจ่ายค่าเช่ามาตลอดทุกปี เเละปลูกบ้าน(บ้านมีเลขที่)ในพื้นที่เช่า ตอนนี้เจ้าของที่กำลังจะขายที่ดิน อยากทราบค่ะว่า
1.การให้ค่ารื้อถอนเจ้าของที่ดินมีสิทธิที่จะไม่ให้ผู้เช่าได้หรือไม่
2.ถ้าเจ้าของที่ดินไม่ให้ค่ารื้อถอน ในฐานะผู้เช่าจะสามารถขอค่ารื้อถอนได้หรือไม่ หากได้มีข้อกฎหมายใดมารองรับ 
******ขอบคุณค่ะ*******
8 ม.ค. 64 06:57
จาก น้ำ
(223.24.152.7)

สัญญาเช่าที่ดินตามกฎหมายต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด ถ้าเช่าเกิน ปี ต้องจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่

กรณีของคุณ เป็นการเช่าที่ดินด้วยวาจา ถ้าเจ้าของที่ดินไม่ยอมรับข้อเท็จจริงเรื่องการเช่า ถือว่าสัญญาไม่สมบูรณ์ ไม่ผูกพัน

โดยหลักแล้ว เจ้าของที่ดินไม่จำเป็นต้องให้ค่ารื้อถอน แต่โดยทั่วไป หากเจ้าของที่ดินขายที่ดิน อาจมีข้อตกลงเรื่องการส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งจะเป็นเจ้าของ ที่ดินคนใหม่ เจ้าของที่ดินมักจะยอมจ่ายค่าริ้อถอน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในที่ดินยอมออกจากที่ดินภายในกำหนดเวลา
25 ม.ค. 64 09:00
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)