สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

มรดกคือปืน
คือเป็นลูกชายอายุ25ครับถามทางกองทุนสวัสดิการตำรวจเขาก็บอกต้องเป็นของเรา..พ่อเป็นตำรวจแล้วเสียชีวิตมรดกที่มีติดตัวคือปืนแล้วอาเป็นคนเก็บไว้แต่่่่่่่่่่่่่่่เขาไม่เอาปืนให้้้้เราไปดำเนินการแล้วบอกว่าเขาจะเอาไปขายทั้งที่พ่อก็บอกกับอาที่เอาไว้กับเพื่อนพ่อทุกคนว่าจะยกให้ผมครับ..ผมควรทำยังไง เป็นปืนsig sauer P365
20 ธ.ค. 63 23:00
จาก ปภังกร
(49.230.65.102)

คุณต้องร้องศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้จัดการมรดก ซึ่งคุณสามารถดำเนินการเองได้ และเป็นผู้จัดการมรดกเอง

จากนั้นทวงถามปืนจากคุณอา และดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้ปืนไปชื่อของคุณ

แต่หาคุณอาไม่ยอมส่งมอบปืนให้แต่โดยดี คุณในฐานะผู้จัดการมรดกแต่งตั้งทนายฟ้องเรียกร้องปืนจากคุณอา และค่าเสียหายได้
25 ม.ค. 64 09:05
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)