สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

บริษัทปิดกิจการ
หัวหน้าซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท ประชุมกับคณะกรรมการและฝ่ายบัญชีการเงินว่าจะปิดบริษัท โดยที่พนักงานคนอื่นๆไม่ทราบเรื่องมาก่อน พวกเรารู้กันเอง เราก็รอให้หัวหน้ามาพูดคุยอยู่ แต่เขากับเงียบไม่พูดอะไรเลยจนถึงวันสุดท้ายของเดือนก็คือวันนี้ อีกกรณีคือฝ่ายบัญชีการเงินเพิ่งมาบอกเมื่อเช้าว่าเงินเดือนไม่ได้วันนี้ แต่ได้วันจันทร์ ค่าอื่นอื่นๆก็ไม่ได้เช่นกัน ซึ่งบริษัทปิดวันนี้ วันจันทร์ก็เป็นวันที่ 2 ธ.ค 62 ทางเราผู้เป็นลูกจ้างทำอะไรได้บ้างค่ะ และบางคนเขาให้เซ็นใบลาออกวันนี้(แค่กับเฉพาะบางคน) และวันนี้เป็นวันสุดท้ายอะคะ เราทำอะไรได้บ้าง และเราจะได้อะไร ตอนนี้เหมือนไม่เหลืออะไรแล้วค่ะ
29 พ.ย. 62 10:49
จาก เรติญา
(110.171.226.70)

บริษัทต้องจ่ายเงินค่าชดเชย ในการเลิกจ้างพนักงาน ในอัตราตามระยะเวลาการทำงาน ตามกฎหมายแรงงาน

รวมทั้งสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เท่ากับค่าจ้าง
เดือน ในกรณีที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าว่าจะเลิกจ้าง

หากบริษัทให้เซ็นหนังสือลาออก ไม่ควรเซ็น เพราะจะทำให้เสียสิทธิรับเงินค่าชดเชย

หากบริษัทไม่ยอมชำระเงินให้ ตามกฎหมาย ควรร้องเรียนสำนักงานแรงงานในเขต

หากยังไม่ได้ผล ต้องฟ้องศาลแรงงาน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง มีเจ้าหน้าที่ศาลคอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำ
29 พ.ย. 62 12:04
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)