สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การจ้าง รปภ.รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านนิติบุคคล
ด้วยปัจจุบันมี พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ออกมาบังคับใช้แต่หมู่บ้านนิติบุคคลของผมยังจ้าง รปภ.ที่ไม่มีใบอนูญาต ไม่ได้จดทะเบียนและผ่านการอบรม โดยคณะกรรมการหมู่บ้านฯทำสัญญาจ้างเป็นช่างไฟฟ้าแต่ในพฤตินัยทำหน้าที่ รปภ.กรณีเช่นนี้จะทำได้หรือไม่ และถ้ามีกรณีเกิดมีการลักขโมยรถยนต์ในหมู่บ้านทำให้สมาชิกในหมู่บ้านได้รับความเสียหายสมาชิกในหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจะสามารถแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่ทำหน้าที่ รปภ. หรือคณะกรรมการหมู่บ้านนิติบุคคลฯได้หรือไม่
19 ต.ค. 62 20:53
จาก ธีระชัย
(124.120.149.254)

พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องมีใบอนุญาต ตามกฎหมาย หากไม่มีใบอนุญาต มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้กำหนดโทษผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ใช้บริการจากผู้ให้บริการไม่มีใบอนุญาต

กรณีนี้ แม้ผู้ให้บริการไม่มีใบ อนุญาต ยังต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการตามหลักในเรื่องสัญญา

หากมีความเสียหายเกิดขึ้น และผู้ให้บริการ ที่ไม่มีใบอนุญาตไม่รับผิดชอบ ถือได้ว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน นิติบุคคลมีส่วนร่วมในความประมาทด้วย ต้องร่วมรับผิดชดใช้ต่อคนในหมู่บ้าน จะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับพฤติการณ์
24 ต.ค. 62 15:56
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)