สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ส
สวัสดีค่ะ
ขอเรียนปรึกษาเรื่องคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ส ถือสัญชาติไทยและอเมริกัน คุณแม่ต้องรายงานตัวที่สถานทูตอเมริกันเพื่อรับ pension แต่ไม่สามารถเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ 

ในกรณีนี้ ควรดำเนินการอย่างไรคะ มีผู้แนะนำให้ทำเรื่องขอเป็นผู้อนุบาลโดยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้คุณแม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถที่ศาลเยาวชนและครอบครัว แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้กระบวนนี้หรือผลจากคำสั่งศาลในไทยกับการทำธุรกรรมที่สถานทูตอเมริกาได้หรือไม่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
31 ส.ค. 62 10:51
จาก วีรสุดา
(119.46.189.112)

คุณควรสอบถามเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันว่า ในสถานการณ์เช่นนี้คุณควรดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ถูกตามกฎระเบียบของสถานทูต และกฎหมายสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า หากคุณร้องศาลขอเป็นผู้อนุบาล คุณแม่ของคุณ โดยอ้างว่า คุณแม่มีสัญชาติไทย อาจมีผลกระทบต่อการขอบำนาญจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุณควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน
2 ก.ย. 62 11:24
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)