สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ขอคุ้มครองชั่วคราว
ผมเป็นโจทก์ในคดีแพ่ง ทนายความของผมแนะนำให้ ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา และบอกว่า ในวันที่ยื่นคำร้องขอคุ้มครอง ให้ผมและพยานคนอื่นฝ่ายโจทก์รอที่ศาลทั้งวันเพื่อไต่สวน
ผมสงสัยว่า ทำไมต้องให้รอที่ศาลทั้งวัน ผมเห็นในคดีอื่นศาลจะแจ้งกำหนดวันนัดไต่สวน ไม่เหมือนคดีของผม ช่วยตอบให้หายสงสัยด้วย ขอบคุณมาก
27 มี.ค. 61 08:01
จาก วิชัย
(182.232.158.123)

การขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา หมายถึง การที่โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งในคดีก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่จำเลยกำลังยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือให้ศาลสั่งให้จำเลยหยุดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ในกรณีที่ขอไต่สวนฉุกเฉิน จะเป็นกรณีเร่งด่วน เช่น มีการปิดถนนซึ่งเป็นทางเข้าออก ปิดอาคาร ปิดโรงงาน และโจทก์ได้รับความเดือดร้อน จึงต้องร้องศาลให้มีคำสั่งให้จำเลยหยุดการกระทำเป็นการเร่งด่วน

ตามข้อเท็จจริงที่เล่ามา แสดงว่า ทนายความของคุณในฐานะทนายโจทก์ ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว และยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนฉุกเฉินควบคู่พร้อมกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วน

กรณีนี้ เมื่อยื่นคำร้องแล้ว จึงต้องรอฟังคำสั่งศาลว่า จะอนุญาตให้ไต่สวนฉุกเฉินหรือไม่ หากศาลไม่อนุญาต คำร้องทั้งสองที่ยื่นจะตกไปเลย หากศาลอนุญาตให้ไต่สวน เป็นหน้าที่ของโจทก์ ต้องอยู่รอฟังคำสั่ง และเตรียมพยานให้พร้อม เพื่อให้เบิกความชั้นไต่สวนได้ทันที

บางครั้งการขอไต่สวนฉุกเฉินในลักษณะนี้ อาจจะต้องรอทั้งวัน เพราะท่านผู้พิพากษามีภารกิจพิจารณาประจำวันมากอยู่แล้ว กรณีที่จะไต่สวนในคดีของคุณ จึงต้องรอว่า ท่านผู้พิพากษาจะมีจังหวะว่าง หรือสามารถให้ไต่สวนได้ตอนไหน

ดังนั้น การที่ทนายความของคุณได้แนะนำไว้ จึงเหมาะสมแล้ว และเป็นกรณีที่แตกต่างจากขอคุ้มครองชั่วคราวแบบทั่วไป ที่จะกำหนดวันนัดไต่สวนล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้จำเลยแต่งตั้งทนายความเข้ามาซักค้านในระหว่างการไต่สวนได้
28 มี.ค. 61 11:23
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)