สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

สิทธิ์ในที่ดิน
สามีทำสัญญาซื้อขายที่ดินและมีชื่อในโฉนดที่ดินเพียงคนเดียว ภรรยาจะมีสิทธิ์ในที่ดินนี้ด้วยหรือไม่
17 ก.พ. 61 10:11
จาก ภรรยาอยากรู้
(27.55.86.140)
สามีภริยาที่จดทะเบียนสมรส ถือเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ทรัพย์ที่ได้มาในระหว่างสมรส เป็นสินสมรส สามีและภริยา มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมกันคนละครึ่ง แม้จะเป็นชื่อของสามี หรือภริยาเพียงคนเดียวก็ตาม

กรณีของคุณ ต้องถือว่า ภริยามีสิทธิในที่ดินด้วยครึ่งหนึ่ง

แต่หากสามีภริยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ถือเป็นคนละกรณีกัน กรุณาถามเข้ามาใหม่ ยินดีตอบให้ครับ
20 ก.พ. 61 11:03
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)