สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

หุ้น
ขอทราบว่า หุ้น IPO และหุ้น PIPO หมายถึงหุ้นแบบไหนครับ ?
15 ก.พ. 61 08:12
จาก สุชาติ
(182.232.144.5)
หุ้น IPO มาจากคำว่า Initial Public Offering หมายถึง หุ้นของบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ และขายให้สาธารณชนครั้งแรก โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่รับเป็นผู้จัดจำหน่าย (Underwriter)

ส่วนหุ้น PIPO มาจากคำว่า Pre Initial Public Offering หมายถึง หุ้นของบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ แต่ขายให้คนวงใน หรือใกล้ชิดกันก่อนขายแบบ IPO 
16 ก.พ. 61 11:52
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)