สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

สมุดบัญชีธนาคาร
เนื่องด้วยคุณพ่อเสียชีวิตแล้วมีสมุดบัญชีธนาคารอยู่ เล่ม
จะต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะถอนเงินในบัญชีได้ครับ
ข้อมูลคือสมุดบัญชีแยกเป็น2ที่คือจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี
ส่วนตัวผู้เสียชีวิตอยู่ทะเบียนบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา  
8 ก.พ. 61 15:24
จาก ไนซัส
(58.97.79.195)
ทายาทต้องยื่นคำร้องต่อศาล ที่มีเขตอำนาจศาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านของคุณพ่อผู้เสียชีวิต เพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกจึงจะเบิกเงินในบัญชีของคุณพ่อ เพื่อแบ่งปันให้บรรดาทายาทได้ 

เมื่อศาลมีคำสั่งแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอคัดคำสั่งอย่างเป็นทางการไว้หลายชุด โดยให้เจ้าหน้าที่รับรอง และเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ เพราะธนาคารแต่ละแห่ง และสำนักงานที่ดิน ในกรณีที่จะต้องโอนที่ดินมรดก ต้องใช้คำสั่งศาลที่เป็นฉบับทางการครับ
9 ก.พ. 61 09:54
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)