สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

อนุญาโตตุลาการ ระหว่างประเทศ
บริษัทของผมในประเทศไทย ได้ทำสัญญาธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึึ่ง มีข้อสัญญากำหนดว่า หากมีข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้ ให้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาที่ สำนักงานอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศใน สิงคโปร์ และการพิจารณาคดีให้ใข้ภาษาอังกฤษ
ขณะนี้มีข้อพิพาทเกิดขึ้น และบริษัทต่างประเทศได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแล้ว ผมเห็นว่า บริษัทและกิจการของผมอยู่ในประเทศไทย หากจะไปดำเนินคดีในสิงคโปร์ ค่าใช้จ่ายต่างๆคงจะสูงมาก 
ขอสอบถามว่า ถ้าบริษัทของผมอยู่เฉย ไม่ดำเนินทางคดีเลย อย่างไรเสีย บริษัทต่างประเทศจะบังคับเอากับบริษัทของผมไม่ได้ ใช่หรือไม่ ? ขอบคุณมากครับ
5 ก.พ. 61 11:16
จาก สุชาติ
(223.24.119.230)
กรณีนี้หากคุณไม่ต่อสู้คดีในกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่สิงค์โปร์ อีกฝ่ายสามารถร้องขอให้อนุญาโตตุลาการสั่งให้คุณขาดนัดพิจารณา แล้วพิจารณาคดีไปโดยฝ่ายเดียว (Ex Party) ได้

คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ สามารถบังคับคดีในประเทศไทยได้ เพราะประเทศไทยเป็นภาคี หรือสมาชิกในสนธิสัญญาอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 

หากอีกฝ่ายชนะคดีตามคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ สามารถยื่นคำร้องต่อศาลไทย เพื่อขอให้บังคับคดี ยึดทรัพย์สินของบริษัทคุณ ขายทอดตลาด และนำเงินมาชดใช้หนี้ได้ ตามกฎหมายไทย

คุณควรปรึกษากับสำนักงานทนายความในประเทศไทยที่ดำเนินการกับสำนักงานทนายความต่างประเทศ หรือส่งอีเมล์ปรึกษาที่สำนักกฎหมายนี้ เพื่อปรึกษาว่า คุณสมควรจะเข้าต่อสู้คดีนี้หรือไม่
5 ก.พ. 61 13:45
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)