สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

กรณีของเรา โดนลมแรงจากพายุพัดไปโดนรถคู่กรณีเสียหาย
กรณีของเรา โดนลมแรงจากพายุพัดไปโดนรถคู่กรณีเสียหายเราต้องจ่ายเค้าไหมคะ
11 มี.ค. 64 21:45
จาก นฤมล
(119.110.206.146)



คุณไม่ได้บอกว่า สิ่งของที่โดนลมพัดแรงจากพายุไปโดนรถคู่สวยกรณีเสียหาย เป็นอะไร

แต่สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นต้นไม้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้าน เช่น กระเบื้องหลังคา

หากตามข้อเท็จจริง คุณไม่ได้ประมาท เช่น ไม่ได้ปล่อยประละเลย จนหลังคากระเบื้องหลุด อยู่ก่อนที่พายุจะมา กรณีอย่างนี้ ไม่ถือว่าคุณประมาท และเป็นเหตุสุดวิสัย เป็นภัยธรรมชาติ ที่คุณไม่ต้องรับผิด

แต่ถ้าคุณปล่อยประละเลย กระเบื้องหลุดอยู่ก่อนแล้ว ลมพัดมาแม้จะไม่แรง กระเบื้องก็ยังปลิวไปโดนรถคู่กรณี คุณจะอ้างเหตุสุดวิสัยไม่ได้ คุณยังต้องรับผิด
15 มี.ค. 64 11:20
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)