สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เรียกร้องค่ารื้อถอน
หากบ้านเราและรอบข้าง(เป็นพี่น้องกัน)สร้างไว้มากกว่า40ปี (ยังมีมีการแบ่งโฉนดแบ่งแยกเขตในช่วงเวลา ณ ตอนนั้น) ภายหลังได้มีการแบ่งโฉนดที่ดิน แล้วพบว่าบ้านของดิฉัน ได้ล้ำไปในเขตที่ดินข้างบ้าน ทางเขตด้านข้างต้องการพื้นที่ดินดังกล่าวคืนตอนนี้ ซึ่งทางดิ)ยินดีที่จะมอบสิทธิ์คืนดังกล่าว เราได้แจ้งทางว่าจาแล้วว่ายินยอมคืนให้ทันทีหากช่วยเหลือเรื่องค่ารื้อถอน ทางเข้าของที่แจ้งว่าไม่ให้และหากไม่รื้อ จะไปฟ้องศาล 
จึงเรียนมาเพื่อสอบถามหากมีการฟ้องศาลเกิดขึ้น ดิฉัน สามารถฟ้องหรือขอร้องศาลในการขอค่ารท้อถอนดังกล่าวได้กรือไม่คะ
ขอบคุณค่ะ
26 ก.พ. 64 09:15
จาก คุณเอ็ม
(61.90.31.53)


ค่ารื้อถอน เป็นเงินที่เจ้าของที่ดินให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดิน ให้ออกไปจากที่ดินแต่โดยดี เป็นเรื่องของการเจรจาประนีประนอม

เจ้าของที่ดินไม่มีหน้าที่ต้องให้เงินค่ารื้อถอน แต่การที่เจ้าของที่ดินยอมจ่ายค่ารื้อถอน ก็เพื่อให้เรื่องที่เป็นข้อพิพาทยุติเร็วขึ้น

คุณในฐานะที่เป็นผู้ที่สร้างอาคารรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคนอื่น เมื่อเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้คุณอยู่ต่อไป และคุณ ไม่ยอมย้ายออก หากเจ้าของที่ดินฟ้องคดีขับไล่ วันหนึ่งคุณต้องออกไปอยู่ดี แต่อาจใช้เวลา ตามสมควร ครับ
15 มี.ค. 64 11:19
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)