สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

จดทะเบียนสมรส แต่อายุยังไม่ถึง 25 ปี เบิกค่าเล่าเรียนได้หรือไม่
ส่วนตัวอายุยังไม่ถึง25ปี แต่จะจดทะเบียนสมรส ซึ่งพ่อเป็นข้าราชการ สามารถเบิกค่าเล่าเนียยได้หรือไม่
24 ก.พ. 64 23:45
จาก พลอย
(49.230.130.172)กรณีนี้ คุณควรสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะได้รับคำตอบที่ถูกต้อง และเหมาะสม ครับ
15 มี.ค. 64 11:19
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)