สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ฟ้องลูกหนี้นิติบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ
สอบถามอัตราค่าทนายความคะรวมทั้งหมดประมาณเท่าไรคะ ยอดหนี้ประมาณ 280,000บาท
นิติบุคคลกำลังเลิกกิจการคะ
25 ม.ค. 61 07:30
จาก Uraiwan
(27.55.136.76)
คุณควรสอบถามสำนักงานทนายความที่คุณจะแต่งตั้งให้ดำเนินการโดยตรงจะเหมาะสมกว่า เพราะสำนักงานทนายความแต่ละแห่งจะมีเกณฑ์ในการเรียกค่าทนายความที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า หากนิติบุคคลนี้ เคยมีตัวแทนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย คุณสามารถฟ้องนิติบุคคลที่อยู่ต่างประเทศในศาลประเทศไทยได้ แต่อาจมีปัญหาเรื่องการส่งหมายข้ามประเทศที่ใช้เวลานานมาก อย่างน้อยประมาณ 6-8 เดือนขึ้นไป ซึ่งต้องพิจารณาว่า จะทันการหรือไม่ แต่ค่าใช้จ่ายไม่น่าจะสูงมากจนเกินไป

หากคุณจำเป็นต้องฟ้องนิติบุคคลนี้ ในศาลต่างประเทศ  ยอดหนี้เพียงจำนวนเท่านี้ น่าจะถือว่าต่ำเกินไป ไม่น่าจะคุ้มกับค่าทนายความในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
25 ม.ค. 61 16:08
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)