สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ที่ดิน
ที่ดินโดนขายโดยยังมีผู้อาศัยซึ่งผู้อาศัยไม่รู้ว่าขายเราไม่รื้อถอนได้มั้ยค่ะ
3 ม.ค. 64 22:35
จาก รัตนาภรณ์
(223.24.188.48)

คุณไม่ได้บอกว่า คุณอยู่ในที่ดินในฐานะอะไร

ถ้าอยู่ในฐานะผู้เช่า และยังอยู่ในอายุสัญญาเช่า คุณไม่ต้องรื้อถอน

แต่ถ้าคุณอยู่ในฐานะผู้อาศัย เจ้าของที่คนใหม่ที่ซื้อที่ดิน คงไม่ยินยอมให้คุณอาศัยอยู่ต่อ คุณต้องรื้อถอนออกจากที่ดิน
25 ม.ค. 64 09:07
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)