สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ซื้อ​รถมาผ่อนต่อจากคนอื่น
นัดเปลี่ยนสัญญาภายใน1ปี​ แต่กลับ​เลื่อนนัดไปเรื่อย​ จนตอนนี้​ผ่านมาเกือบ3ปีก็ยังไม่ได้โอน​ อยากถามว่าถ้าหากผ่อนหมดรถยนต์​จะเป็นของใครครับ
26 ธ.ค. 63 08:03
จาก สมศักดิ์​
(49.230.12.146)ที่ถูกที่ควรแล้ว เมื่อคุณผ่อนค่างวดหมดแล้ว รถยนต์ควรจะเป็นชื่อของคุณ

แต่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ที่ขายสิทธิตามสัญญาให้คุณ ยังมีชื่อเป็นผู้เช่าซื้ออยู่ ดังนั้นเมื่อผ่อนค่างวดครบ ผู้ให้เช่าซื้อจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้แก่ผู้เช่าซื้อตามสัญญา

ในกรณีนี้ คุณควรนัดประชุมเจรจาทั้งสามฝ่าย โดยมีคุณ, ผู้ขายสิทธิซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อ, และผู้ให้เช่าซื้อ เพื่อทำบันทึกข้อตกลงหรือแก้ไขสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

หากตกลงกันไม่ได้ คุณต้องใช้สิทธิทางศาล ฟ้องบังคับคดีผู้เช่าซื้อและเรียกค่าเสียหาย
4 ม.ค. 64 09:58
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)