สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

อยากหาทนายความดีที่จะให้ความยุติธรรมได้
ดิฉันถูกเพื่อนหลอกเอาเงินไป 5 แสนบาท ดิฉันไม่มีสัญญาเพราะไม่ทราบกฎหมายไทย เพิ่งย้ายกลับมาอยู่เมืองไทย หลังจากที่จากไป 40 กว่าปี และเพื่อนเขียนเช็คไว้ให้ 5 แสนบาทลงวันที่ 1 เดือนถัดมาจากวันที่มาเอาเงินดิฉันไป ดิฉันไม่ได้คิดดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้น และคิดว่าเช็คที่นางเขียนทิ้งไว้ให้สามารถเอาเป็นหลักประกันได้ ดิฉันต้องการให้เป็นคดีอาญาข้อหาฉ้อโกง เพราะนางแอบอ้างว่าร่ำรวยมีธุรกิจใหญ่โต จะเอาเงินไปให้โบนัสลูกน้อง ต่อมาทราบว่านางไม่มีธุรกิจตามที่อ้าง และเคยมีคดีมาแล้ว ที่ไม่อยากฟ้องศาลแพ่ง เพราะทนายความท่านหนึ่งบอกว่าถ้านางไม่มีทรัพย์สินในชื่อของตัวเอง สุดท้ายดิฉันศูนย์เปล่า ดิฉันคิดว่าไม่เป็นธรรม เพราะนางรู้ช่องโหว่ทางกฎหมาย และดิฉันรู้จักเพื่อนอีก 2คนก็ถูกหลอกเหมือนกัน ขอความกรุณาช่วยพิจารณาด้วยนะคะ มีหลายเรื่องที่นางแอบอ้างสร้างขึ้นมาหลอกพวกเพื่อนๆ
21 ม.ค. 61 16:09
จาก วัชรีย์ วอลเลซ
(58.11.1.188)
กรณีของคุณเป็นเรื่องการกู้ยืมเงิน ตามกฎหมายไทย ไม่จำเป็นต้องมีสัญญากู้เงิน มีเพียงหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อฝ่ายที่รับผิด สามารถใช้เป็นหลักฐานฟ้องคดีเรียกเงินคืนได้ หลักฐานดังกล่าวจะเป็นหนังสือ จดหมายโต้ตอบ รวมทั้งอีเมล์ สามารถใช้อ้างในศาล

กรณีที่เพื่อนเขียนเช็คไว้ให้ หากไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินใด ๆ สามารถฟ้องคดีเรียกเงินตามเช็คได้ แต่ต้องฟ้องภายในอายุความ

กรณีนี้ หากจะฟ้องเป็นคดีอาญา ข้อหาฉ้อโกง อาจไม่ง่าย คุณควรปรึกษาทนายความ เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในคดีให้ละเอียดอีกครั้ง และต้องฟ้องภายในอายุความอีกเช่นกัน
23 ม.ค. 61 14:06
ดร. รุจิระ บุนนาค
(58.136.168.194)