สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เบิกค่าไปร่วมงานศพ
การไปร่วมงานศพผู้บังคับบัญชาในหน่ายงาน ผู้ไปร่วมงานต้องลางานไปร่วมงานหรือไม่ หรือสามารถไปร่วมงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลา สามารถขอใช้ยานพาหนะของทางราชการและเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางได้หรือไม่ ใช้ระเบียบใดที่เกี่ยวข้อง /ขอบคุณค่ะ
5 ต.ค. 63 10:30
จาก HR
(180.180.242.131)

ผมมีความเห็นว่า ไม่มีกฎระเบียบของทางราชการ ที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เป็นการเฉพาะ ตามที่ปฏิบัติกันมานาน เป็นเรื่องของการเข้าอกเข้าใจกันและอะลุ่มอะล่วยกัน

อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำว่า คุณควร ตรวจสอบกฎระเบียบของทางราชการอีกครั้ง แม้ไม่ได้บัญญัติไว้ เป็นการเฉพาะ แต่อาจเปิดช่องไว้เป็นกรณีทั่วไป ที่ให้หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบหน่วยงานตัดสินใจได้ ครับ
16 ต.ค. 63 11:15
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)