สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

จัดเป็นสินสมรสหรือไม่
หากฝ่ายหญิงได้รับเงินจากบิดา มา ล้านบาท และได้ซื้อสลากออมสินทั้งหมด (สลากออมสินมีอายุ ปี) หลังจากนั้นได้จดทะเบียนสมรสกับฝ่ายชาย ก่อนสลากออมสินครบอายุ ปี เมื่อสลากครบ ปี ฝ่ายหญิงตัดสินใจซื้อสลากต่ออีก ปี สลากออมสินที่ซื้อรอบ จัดเป็นสินสมรสหรือไม่คะ
17 ก.ย. 63 17:24
จาก ก้อย
(115.31.147.20)สลากออมสินที่ซื้อมารอบ ยังถือว่าเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิง เพราะมีที่มาจากสินส่วนตัวตั้งแต่แรก หากถกเถียงกันเรื่องนี้ ฝ่ายหญิง มีภาระการพิสูจน์

แต่หากบังเอิญสลากออมสินที่ซื้อมารอบ 2 นี้ ถูกรางวัล รางวัลที่ได้รับถือเป็นดอกผล ที่ได้มาในระหว่างสมรส เฉพาะรางวัลเป็นสินสมรส ครับ
22 ก.ย. 63 15:06
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)