สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ภาระหนี้บัตรเครดิต
1.หากสามีมีหนี้บัตรเครดิต ภายหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ทางเจ้าหนี้สามารถฟ้องให้ชำระหนี้จาก สินสมรสได้หรือไม่ (ในกรณีที่สามีไม่มีทรัพย์สินใดๆที่สามารถนำมาชำระหนี้ได้)
2.หากสามีมีหนี้บัตรเครดิต ก่อนการจดทะเบียนสมรส ภายหลังมีการจดทะเบียนสมรส ทางเจ้าหนี้สามารถฟ้องให้ชำระหนี้จาก สินสมรสได้หรือไม่ (ในกรณีที่สามีไม่มีทรัพย์สินใดๆที่สามารถนำมาชำระหนี้ได้)
14 ก.ย. 63 17:08
จาก หม่อน
(115.31.147.20)ภาระหนี้ก่อนสมรส เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องจาก สินส่วนตัว และสินสมรส เฉพาะครึ่งหนึ่งที่เป็นของสามี

ภาระหนี้หลังสมรส เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้อง เหมือนกรณีภาระหนี้ก่อนสมรส 

แต่หากสามีใช้จ่าย และภริยาได้รับประโยชน์ด้วย เจ้าหนี้จะมีสิทธิเรียกร้องสินสมรสในส่วนของภริยาด้วย ครับ
16 ก.ย. 63 14:05
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)