สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

กิ่งไม้ยื่นเข้าที่เพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านปลูกต้นไม้ มีกิ่งและผลยื่นเข้ามาในบ้านผม ผมจะตัดกิ่งไม้นั้นได้ไหม และจะเก็บผลไม้นั้นได้ไหมครับ
3 ก.ย. 63 23:43
จาก ดิเรก
(1.46.67.139)


เมื่อคุณได้บอกกล่าว เพื่อนบ้าน ให้ตัดกิ่งไม้ที่รุกล้ำเข้ามา แล้วเพื่อนบ้านไม่ตัดภายในเวลาอันสมควร คุณมีสิทธิตัดกิ่งไม้ที่รุกล้ำเข้ามาได้ และคุณมีสิทธิในผลไม้ที่อยู่บนกิ่งไม้นั้นด้วย ครับ
9 ก.ย. 63 13:38
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)