สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การปลูกต้นไม้ในที่ส่วนรวมของหมู่บ้าน
คนงานของหมู่บ้านนิติบุคคลฯไปปลูกต้นไม้ในพื้นที่ส่วนรวมตรงบ่อบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้านโดยไม่ได้ขออนุญาต รวมทั้งไปปลูกต้นไม้ล้ำเข้าไปในที่ส่วนบุคคลของคนอื่นโดยที่เจ้าของที่ไม่ทราบและ สมาชิกของหมู่บ้านได้แจ้งให้ประธานฯนิติฯทราบแล้วแต่นิติบุคคลฯก็ทำเฉยกรณีเช่นนี้ บุคคลซึ่งเป็นคนงานของหมู่บ้านที่เข้าไปปลูกต้นไม้ดังกล่าวข้างต้นจะมีความผิดไหม แล้วกรณีนิติฯเพิกเฉยไม่ดำเนินการอย่างไรทั้งๆที่ทราบแล้วจะมีความผิดไหมครับ สมาชิกของหมู่บ้านจะดำเนินอย่างไรได้บ้างครับ
19 ส.ค. 63 12:52
จาก ธีระชัย
(171.96.95.39)


คนงานไม่มีความผิด เพราะทำตามคำสั่ง โดยที่ไม่ทราบว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนผู้บริหารนิติบุคคลหมู่บ้าน สั่งการ โดยทราบว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือได้ว่า กระทำผิดกฎหมาย ครับ
21 ส.ค. 63 14:33
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)