สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ความผิดฐานฟ้องเท็จ กรณีโจทก์ยื่นคำร้องขอเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ
ลำดับเหตุการณ์ ดังนี้ครับ
1. โจทก์แจ้งความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวน
2. พนักงานอัยการนำความอันเป็นเท็จของโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยในคดีอาญา
3.โจทก์ยื่นคำร้องขอเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ ศาลมีคำสั่งอนุญาต
4. โจทก์เบิกความอันเป็นเท็จต่อศาลเพื่อให้จำเลยได้รับโทษ 
5. ในวันฟังคำพิพากษา ศาลมีคำสั่งยกคำร้องการเป็นโจทก์ร่วม เนื่องจากโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย และพิพากษายกฟ้องจำเลย
คำถาม กรณีนี้ ถือว่าโจทก์มีความผิดฐานฟ้องเท็จต่อจำเลยหรือไม่ครับ 
ขอบคุณครับ
18 ส.ค. 63 10:54
จาก sut
(202.90.6.36)


ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง กรณีนี้ ไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์ ที่ 1+1=2

หากโจทก์ร่วมแจ้งความโดยสุจริตว่า โจทก์ร่วมเป็นผู้เสียหาย โจทก์ร่วมไม่ผิดฐานแจ้งความเท็จ แม้การกระทำดังกล่าวที่โจทก์ร่วมกล่าวหา จะไม่เป็นความผิดอาญาก็ตาม

กรณีที่คุณถามมา น่าจะเป็นเรื่องที่วินิจฉัยได้ค่อนข้างยาก เพราะศาลอนุญาตให้โจทก์ร่วมเข้ามาในคดีได้ ครับ
21 ส.ค. 63 14:32
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)