สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ได้ตั๋วทนายแล้วมีชื่อในสัญญาจ้างกรรมการหลักสูตรอุดมศึกษาต้องลาออกหรือไม่
หากได้ตั๋วทนายและเริ่มรับว่าความ. ต้องชาออกจากการเป็นกรรมการหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาในสถาบันการศึกษาหรือไม่
13 ส.ค. 63 17:06
จาก งง
(182.232.140.46)เมื่อคุณได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความแล้ว คุณไม่ต้องลาออกจากตำแหน่งเดิม เพราะกฎหมายไม่ได้ห้าม

แต่การที่คุณจะไปว่าความ ต้องตรวจสอบว่าขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของคุณหรือไม่ เพราะอาจมีระเบียบห้ามไว้ ครับ
14 ส.ค. 63 13:35
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)