สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

สั่งคดีบอสกระทิงแดงใหม่
คดีบอสกระทิงแดง ที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง ถือว่าคดียุติหรือไม่ ? อัยการจะสั่งใหม่เป็นฟ้องคดีได้หรือไม่ ? ขอบคุณมาก
4 ส.ค. 63 07:04
จาก วัลลภ
(182.232.61.93)

คดีบอสกระทิงแดง เมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้อง ถือว่าถึงที่สุดในการดำเนินคดีโดยรัฐ 

แต่ญาตินายดาบตำรวจผู้เสียชีวิต ยังมีสิทธิ ดำเนินคดีอาญาเองได้ ปัญหาอยู่ที่ว่า บรรดาญาติจะตัดสินใจอย่างไร

ในกรณีที่ อัยการสั่งฟ้องคดีไปโดยผิดหลง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผมมีความเห็นว่า สั่งคดีใหม่ได้ แม้ว่าจะมีความยุ่งยากตามมา เพียงแต่ว่า มันเป็นปัญหาระดับองค์กร ที่ยากจะยอมรับว่า การสั่งครั้งแรกผิดพลาด แล้วจะสั่งแก้ไขใหม่ ครับ
4 ส.ค. 63 14:30
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)