สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เเพ่ง
พอดีพ่อแม่ของภรรยาซื้อบ้านในราคาแสนห้าแต่มอบให้ภรรยาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และเป็นเจ้าบ้าน โดยที่ให้ผมกู้เงินมาจ่ายคืนให้พ่อแม่ภรรยาในราคาแสนห้า ถามว่าผมจะมีสิทธิในบ้านหลังนี้มั้ยเมื่อเลิกกันแล้วแต่ผมไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคับ
27 ก.ค. 63 18:19
จาก กิจ
(223.24.94.239)

กรณีนี้ พ่อแม่ของฝ่ายหญิง ซื้อบ้านให้ฝ่ายหญิงโดยยกกรรมสิทธิ์ให้ ถือว่าไม่ได้ยกให้จริง เพราะตามข้อเท็จจริงคุณเป็นคนกู้ยืมเงินมาชำระค่าบ้านอีกที

ชายและหญิง ที่อยู่กันฉันท์สามีภริยา โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส เมื่อเลิกหรือแยกทางกัน ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอยู่กันฉันท์สามีภรรยาต้องแบ่งกันคนละครึ่ง ตามหลักในเรื่องกฎหมายห้างหุ้นส่วน ครับ
31 ก.ค. 63 14:01
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)