สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ลงสมัครผูใหญ่บ้านถูกร้องเรียนเรื่องการเลือกตั้งทุจริตถูกตัดสินห้ามลงสมัคร10ปี รวมถึงสมัครอบต.ด้วยไหมค่ั
ลงสมัครผูใหญ่บ้านถูกร้องเรียนเรื่องการเลือกตั้งทุจริตถูกตัดสินห้ามลงสมัคร10ปี รวมถึงสมัคร อบต.ด้วยไหมค่ะ
24 ก.ค. 63 14:04
จาก สุทธิรัตน์
(223.205.223.172)


ต้องห้ามลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต. เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ควรตรวจสอบกับ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ด้วยครับ
31 ก.ค. 63 13:30
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)