สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

รถชื่อเรา แต่คนอื่นเอาไปชน
เนื่องจากผมซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เป็นชื่อผมเอง แต่ได้ยกให้แฟนเอาไปให้น้องชายขับขี่ และหลังจากนั้น มีเพื่อนของน้องแฟนมายืมต่อไปขับขี่ จนเกิดอุบัติเหตุ ชนคนบาดเจ็บ และคนขับเสียชีวิต ซึ่ง พรบ.ขาดต่อ จนมีหมายเรียกเก็บค่าเสียหายมาถึงผม จำนวนเงินร่วม หมื่นบาท ซึ่งตัวผมได้เลิกลากับแฟนไป 5-6 ปี แล้วแบบนี้ผมจะต้องรับผิดชอบ หรือทำอย่างไรกับเหตุการนี้ได้บ้างครับ
22 ก.ค. 63 08:29
จาก ธนากร
(182.232.2.236)คำว่า พรบ. ที่คุณกล่าวถึงในคำถาม เป็นคำย่อของ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ตามหลักการของกฎหมายฉบับนี้ บังคับให้รถทุกชนิดรวมทั้งรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซต์ (ยกเว้นรถบางประเภท เช่น รถสำนักพระราชวัง รถราชการ รถทหาร เป็นต้น) ต้องทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองคนที่จะได้รับอันตรายจากรถไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บหรือตาย ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ ที่กฎหมายบังคับเพื่อคุ้มครองคนทั่วไป และถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถที่จะต้องทำประกันภัย

หากเจ้าของรถไม่ได้ทำประกันภัยตามที่กฎหมายบังคับ เมื่อมีผู้บาดเจ็บหรือตาย ผู้บาดเจ็บหรือญาติผู้เสียชีวิตมีสิทธิเรียกร้องเงินจาก กองทุนผู้ประสบภัย ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายนี้

เมื่อกองทุนผู้ประสบภัยได้จ่ายเงินออกไปแล้ว จะเรียกร้องเงินคืนจากเจ้าของรถที่ละเลยไม่ทำประกันภัยตามกฎหมาย และยังเรียกเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20

กรณีของคุณ คุณจึงต้องรับผิด แต่ควรตรวจสอบว่า ผู้ได้รับบัตรเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นจำนวนกี่คนกันแน่ กองทุนผู้ประสบภัยได้จ่ายไปแล้วเท่าไร และคุณต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเพิ่มเป็นจำนวนเท่าไร 

อย่างไรก็ตาม คุณควรเจรจา และเรียกร้องให้ ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ของคุณมาร่วมรับผิดชดใช้ด้วย ครับ
22 ก.ค. 63 09:04
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)