สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

กฎหมายเด็กและเยาวชน
ตามกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว คดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดและถูกฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น ศาลจะมีอำนาจโอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาในกรณีใดหรือไม่ จงอธิบาย
22 ก.ค. 63 08:28
จาก Wanna
(182.232.2.236)โดยหลักทั่วไปแล้ว ศาลเยาวชน และครอบครัวจะไม่โอนคดีอาญา ที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดไปพิจารณาคดีที่ศาลอื่น

แต่ยังมีข้อยกเว้นตามกฎหมาย ที่ต้องศึกษาจาก พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

คำถามของคุณ มีลักษณะเป็นคำถาม ที่อาจารย์ให้ลูกศิษย์ตอบ หากเป็นเช่นนั้น คุณควรทำการบ้านเอง ไม่ควรให้คนอื่นทำให้ ครับ
22 ก.ค. 63 09:05
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)