สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ป้ายนักการเมือง
คำถามคือ​ ป้ายที่มีภาพนักการเมืองทั่วไปเช่น​อบต.​เทศบาล​ สส. ตำรวจทางหลวง​ มีกฎหมายใดที่ให้กระทำได้หรือไม่อย่างไรสามารถติดได้ทั้งปีทั้งชาติหรือไม่​ หากเดือดร้อนรำคาญและเกะกะทางสายตา​ สามารถแจ้งที่หน่วยงานใด​
19 ก.ค. 63 08:53
จาก Ratha
(49.230.4.229)


คุณมีสิทธิร้องเรียนหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในเรื่องการติดตั้งป้าย เช่น สำนักงานเขต อำเภอ เทศบาล เป็นต้น โดยต้องตรวจสอบดูว่า ในพื้นที่นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

หากร้องเรียนแล้วไม่ได้ผล และคุณยังติดใจ คุณต้องใช้สิทธิทางศาลปกครอง หรือให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ติดตั้งป้าย หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

เรื่องนี้อาจดูเหมือนเล็กน้อย แต่คล้ายกับคดีศาลปกครองคดีหนึ่ง ที่ผู้โดยสารรถไฟฟ้องศาลปกครอง ให้การรถไฟนำโฆษณาที่ติดอยู่ที่กระจกหน้าต่างรถไฟออก เพราะบดบังทัศนียภาพและทำให้เสียความรู้สึกในขณะที่นั่งรถไฟ คดีถึงที่สุดศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้การรถไฟนำโฆษณาที่ติด อยู่ที่กระจกหน้าต่างรถไฟออกให้หมด

เรื่องคล้ายกันนี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ครับ
22 ก.ค. 63 09:05
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)