สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

แม่เป็นต่างด้าว อยากรับแม่เข้ามาเลี้ยงดู?
ตามหัวข้อเลยครับ
แม่เป็นคนต่างด้าวครับ มีบุตรทั้งหมด 5 คน คนโตอายุ21ปี ครับ อยากรับแม่มาเลี้ยงดูที่ประเทศไทยครับ ครอบครัวฐานะจนครับ ต้องทำยังไงบ้างครับ เอกสารเตรียมอะไรบ้างครับ ไปที่ตม. มาก็พูดจาไม่ดีไม่เข้าใจอะไรเลย
14 ก.ค. 63 22:16
จาก พิชิตชัย อิ่มแสง
(171.5.229.250)ผมเห็นใจเรื่องของคุณมาก

แต่การที่คุณแม่ของคุณเป็นคนต่างด้าว จะเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฏหมายไทย

เมื่อเทียบเคียงกับอายุของบุตรคนโต คุณแม่ของคุณน่าจะมีอายุประมาณ 45-55 ปี

คุณแม่ของคุณมีสิทธิขออยู่ในประเทศไทย ในฐานะผู้เกษียณอายุ แต่ต้องมีเงินในบัญชี ธนาคารหลักหลายแสนบาท เพื่อเป็นหลักประกัน จึงขอวีซ่าเพื่ออยู่ประเทศไทยได้

ในกรณีคนต่างด้าว ที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทย เช่น เป็นคู่สมรส มีหลักเกณฑ์ในการขออนุญาต อยู่ในประเทศไทยอย่างชัดเจน แต่ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารหลักหลายแสนบาทเช่นกัน แต่น้อยกว่ากรณีเกษียณอายุ

การที่จะขอให้คุณแม่ของคุณซึ่งเป็นคนต่างด้าวอยู่ในประเทศไทย โดยอาศัยสิทธิว่าลูกเป็นคนไทย ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน อาจต้องยื่นเรื่องเพื่อขอเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งคงไม่ง่ายนัก และต้องฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่ดี

ผมคิดว่า แนวโน้มเจ้าหน้าที่น่าจะแนะนำให้ใช้สิทธิ ขออยู่ในประเทศไทยแบบคนเกษียณอายุมากกว่า 

หากพยายามขออนุญาตให้คุณแม่ของคุณแต่ไม่สำเร็จ อาจต้องใช้วิธีสุดท้าย คือ เข้าออกประเทศทุกๆสามเดือน ตามระยะเวลาวีซ่าที่อนุญาตตอนเข้าประเทศ แม้จะไม่สะดวก และเป็นภาระอยู่บ้าง แต่มีความเป็นไปได้ และทำให้คุณแม่และลูกได้อยู่ด้วยกัน ครับ
15 ก.ค. 63 15:55
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)