สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

กล้องโทรทัศน์กลางคืน
ผมสั่งซื้อกล้องโทรทัศน์กลางคืนผ่านอินเตอร์เน็ตในราคาที่ไม่แพง อันหนึ่งมีราคาเพียงไม่กี่ 100 บาท ข้อมูลที่เผยแพร่และโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตทำให้เข้าใจได้ว่า กล้องโทรทัศน์กลางคืนดังกล่าว มีคุณสมบัติสำหรับมองกลางคืนทำให้เห็นภาพชัดขึ้น คล้ายกับเครื่องสแกนของทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เห็นในภาพยนตร์ และมีแบตเตอรี่ใช้งานด้วย

เมื่อได้รับของตามที่สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต แม้จะจ่ายเงินตอนรับของก็ตาม ผมไม่ได้ตรวจดูอย่างละเอียดเพราะเห็นว่าราคาไม่แพง เมื่อทดลองใช้แล้วเห็นว่า มีลักษณะเป็นกล้องส่องทางไกลแบบธรรมดา สำหรับมองด้วยตาเพียงข้างเดียว ไม่มีช่องใส่แบตเตอรี่เหมือนอย่างที่เห็นในโฆษณา การมองไม่ได้ช่วยให้เห็นภาพกลางคืนดีขึ้นในลักษณะที่เป็นการสแกนแต่อย่างใด

จะถือว่าเป็นการหลอกลวง หรือลวงขาย ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ขอบคุณมากที่ช่วยตอบให้
14 ก.ค. 63 06:58
จาก อุดม
(49.230.5.211)


กรณีของคุณ ผมเคยได้รับทราบจากคนที่รู้จักมาก่อน ที่หลงเชื่อและซื้อสินค้าชนิดเดียวกันนี้

การที่ผู้ขายโฆษณาสินค้าไม่ตรงกับคุณภาพ มีความผิดเกี่ยวกับการโฆษณา คุณสามารถร้องเรียน ที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้ จะมีกระบวนการสอบสวนและสั่งให้ผู้ขายเสียปรับ

นอกจากนี้ ผู้ขายมีความผิด ในข้อหาขายสินค้าโดยหลอกลวง มีโทษจำคุกไม่เกิน ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้คือ สินค้าราคาไม่แพง มีมูลค่าเพียงไม่กี่ 100 บาท ค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไปอาจมากกว่ามูลค่าของสินค้าเสียอีก ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้เสียหายจึงมักถอดใจ ไม่ดำเนินการอะไร เพราะไม่อยากเสียเวลา

ถ้าคุณมีเวลาพอสมควร ควรดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่าง และเป็นกรณีศึกษา ครับ
15 ก.ค. 63 13:46
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)