สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ไวรัสคอมพิวเตอร์
ผมมีความสงสัยมานานแล้วว่า ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่กระจายในโลกออนไลน์ทั้งหลาย คนที่สร้างไวรัสคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ทำเพื่ออะไร และจะได้ประโยชน์อะไร จากการกระทำของเขาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น ขอบคุณมากครับ
2 ก.ค. 63 06:53
จาก ทรงวุฒิ
(182.232.49.236)


ในความคิดเห็นส่วนตัวของผม คนที่สร้างไวรัสคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เพราะ 

1) ต้องการมีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในบรรดา เซียนคอมพิวเตอร์ด้วยกันว่า สามารถทำได้

 2) ต้องการเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในระบบคอมพิวเตอร์ และระบบธุรกิจในวงกว้าง ในขณะเดียวกันคนที่สร้างไวรัสคอมพิวเตอร์ขึ้นมาบางคน อาจจะเป็นคนที่เขียนซอฟต์แวร์ เพื่อแก้ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวนั้น และจะได้ขายซอฟต์แวร์ของตนเองได้ ในวงกว้าง เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

3) เพื่อเรียกค่าไถ่ ซึ่งเป็นกรณีที่ คล้ายกับข้อ 2) ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่คนที่สร้างไวรัสคอมพิวเตอร์ และเขียนซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไข ไม่ได้ขายในวงกว้าง แต่ขายให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจและได้รับความเสียหายโดยเจาะจงตัวบุคคล
2 ก.ค. 63 16:04
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)