สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ผู้จัดการมรดก
ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว แต่ทนายความบอกว่า ต้องรออีก 30 วัน ผู้จัดการมรดกจึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น เบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารของเจ้ามรดกผู้เสียชีวิต อย่างนี้ถือว่า คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของศาล ยังไม่มีผลบังคับใช้ทันที หรืออย่างไร รบกวนช่วยตอบด้วย ขอบคุณมากค่ะ

1 ก.ค. 63 07:05
จาก อภิญญา
(182.232.27.191)


โดยทั่วไปเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที

แต่ที่ทนายความให้รออีก 30 วัน เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีใครมาร้องคัดค้าน จะได้ขอหนังสือยืนยันจากศาลว่า คดีถึงที่สุด เมื่อผู้จัดการมรดกปฎิบัติหน้าที่ จะได้ไม่มีปัญหา 

ในการที่ผู้จัดการมรดกติดต่อธนาคารในสมัยปัจจุบันนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคาร จะขอหนังสือยืนยันจากศาลว่า คดีถึงที่สุด จึงจะยินยอมให้ผู้จัดการมรดกเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารของเจ้ามรดกผู้เสียชีวิต ครับ
1 ก.ค. 63 11:23
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)