สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ขายบริการทางเพศ ทาง วีดีโอคอลกับ แบบเจอตัวจริง
จะผิดกฎหมายแล้วจะติดคุกไหม คือ ไม่ได้ไปรบเร้าผู้คนตามถนน แต่หาทางเน็ต และ ไม่ได้เปนแม่เล้าแม่สื่อแต่อย่างใด แค่ รับเงินแลกกับเรื่องเพศ
28 มิ.ย. 63 14:58
จาก Alone
(49.49.241.241)


กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าประเวณีในประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539

นับว่าเป็นกฎหมายที่แปลก เพราะถือว่า ให้ปิดตาไว้ข้างหนึ่ง

เมื่ออ่านข้อความ ที่เป็นสาระหมด จะเห็นว่า กำหนดการกระทำที่เป็นความผิด ในลักษณะที่เป็นการ ติดต่อ ชักชวน แนะนำ มั่วสุมในสถานการค้าประเวณี โฆษณา เป็นธุระจัดหา เป็นส่วนใหญ่

กรณีที่ค้าประเวณีมีความผิด จะเป็นกรณีที่ อายุยังไม่ถึง 18 ปี


ความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาดังกล่าว จำคุกตั้งแต่ เดือน ถึง ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 10,000-40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้อาจผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก และประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ มีโทษจำคุกไม่เกิน ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท

หากเป็นความผิดในครั้งแรกๆดังที่กล่าวมาแล้ว จะเป็นโทษปรับ

การค้าประเวณีในหลายประเทศ เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฏหมาย ส่วนในประเทศไทย จะถือว่าถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งหมดไม่ได้ ครับ
29 มิ.ย. 63 11:25
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)