สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การเช่าซื้อรถยนต์
กรณีผิดนัดชำระค่างวดจึงได้ให้ธนาคารมาตรวจยึดรถไปผ่านไป
ระยะหนึ่งต่อมามีเอกสารส่งมาระบุว่าเป็น
ตัวแทนจากธนาคารเรียกเก็บเงินค่าส่วนต่างโดยมีการนำรถขายททอด
ตลาดได้ราคาเท่านี้ๆจึงขอเรียกเก็บ
ส่วนที่ขาดอยู่
กรณีการขายทอดตลาดทางธนาคารต้องแจ้งให้เรารู้ก่อนรึเปล่าครับหรือสมาถทำการขายได้เลยเพราะว่าตั้งแต่มายึดไปไม่ได้รับการติดต่อมาเลย
แบบนี้ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ขอบคุณครับ

25 มิ.ย. 63 13:39
จาก ไพฑูรย์
(49.237.21.88)

กรณีตามที่คุณถามมา ธนาคารเป็นผู้ให้เช่าซื้อ และเป็นเจ้าของรถส่วนคุณเป็นผู้เช่าซื้อ

เมื่อคุณผิดนัดชำระค่างวด ธนาคารยึดรถกลับคืนไป โดยไม่ได้ฟ้องคดี ซึ่งคุณได้ยินยอมด้วย

ธนาคารมีสิทธิเรียกเงินทั้งหมดที่ค้างชำระ ค่าขาดประโยชน์จากการที่ไม่ได้ใช้รถ และค่าเสียหายจากการที่รถเสื่อมสภาพ บางครั้งอาจจะเรียกค่าใช้จ่ายจากการยึดรถด้วย

ค่าเสียหายจากการที่รถเสื่อมสภาพ มักจะถกเถียงกันไม่สิ้นสุด และมักจะจบลงด้วยลูกค้าซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อเสียเปรียบ ต้องชำระเงินตามที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกร้อง ตามตัวเลขที่ตั้งมา ซึ่งไม่ทราบว่าตัวเลขที่แท้จริงเท่าไรกันแน่ อาจต่อรองลดลงได้บ้าง แต่เป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก

หากได้ถ่ายรูปรถ และสภาพรถไว้เป็นหลักฐาน ก่อนที่ธนาคารจะนำรถไป จะถือเป็นหลักฐานสำคัญที่นำมาโต้แย้งในเรื่อง จำนวนค่าเสียหายที่แท้จริง

การที่ธนาคารนำรถไปขายทอดตลาด ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นการขายทอดตลาดจริง เพราะขายตรงให้กับผู้สนใจ ธนาคารสามารถทำได้เพราะเป็นเจ้าของรถ และไม่จำเป็นต้องบอกคุณ
26 มิ.ย. 63 11:17
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)