สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

พบทนายครั้งแรก / ค่าทนายความ
ขอสอบถามว่า การไปพบทนายครั้งแรก ต้องเสียค่าทนายหรือเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ขอบคุณมาก
25 มิ.ย. 63 06:48
จาก ดรุณี
(182.232.37.146)


แล้วแต่ทนายความแต่ละคน คุณควรสอบถามให้ชัดเจนก่อนไปพบ

บางครั้งแม้ทนายความหลายคนจะไม่ได้เก็บค่าทนายความ ในการมาพบครั้งแรก แต่ลูกความจำนวนไม่น้อยที่มีข้อมูลมากมาย มีเอกสารมากมาย จะขอความเห็นในรายละเอียดภายในเวลาจำกัด

จึงต้องเห็นใจทนายความบ้างตามสมควร ในบางเรื่องบางประเด็น จำเป็นต้องตรวจสอบข้อกฎหมาย แนวคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลา และกำลังงานพอสมควร

หากจะเปรียบเทียบกับการไปพบแพทย์ โรคภัยไข้เจ็บที่ไม่ซับซ้อน แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคให้ความเห็นได้เลย

แต่ถ้าเป็นโรคที่สลับซับซ้อน อาจต้องทำ ทีซีสแกน เอ็กซเรย์ 
เอ็มอาร์ไอ รวมถึงเจาะเลือด แพทย์จึงจะวินิจฉัยโรคและให้ความเห็นที่ถูกต้องได้

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย และพบกันครึ่งทาง

หากเปรียบเทียบกับทนายความในต่างประเทศ ในหลายๆประเทศ เมื่อลูกความเริ่มถาม ทนายความถือว่า เริ่มทำงาน เริ่มเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

แต่ประเทศไทยไม่ถึงขนาดนั้น ครับ
25 มิ.ย. 63 11:36
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)