สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การเช่าซื้อรถ
กรณีมีตัวแทนจากธนาคารมาเรียก
เก็บเงินค่าส่วนต่างโดยมีการนำรถขายทอดตลาดไปแล้วโดยที่เราไม่รู้จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
25 มิ.ย. 63 00:02
จาก ไพฑูรย์
(27.55.87.111)


คำถามของคุณไม่ได้ให้รายละเอียดเท่าที่ควร 

หากจะตอบให้ อาจมีสมมุติฐานได้หลายประการ เช่น ธนาคารเป็นผู้ให้เช่าซื้อ คุณเป็นผู้เช่าซื้อที่ผิดนัดไม่ชำระค่างวด จนถูกฟ้องคดีเรียกเงินค่างวดและค่าเสียหาย ส่วนรถถูกขายทอดตลาด ?

กรุณาถามใหม่ ยินดีตอบให้ ครับ
25 มิ.ย. 63 11:38
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)