สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เรื่องการยึดทรัพย์
ด้วยศาลได้มีหมายบังคับคดีให้จัดการยึดทรัพย์ของจำเลย และบัดนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินไว้แล้ว โดยจะทำการขายทอดตลาดแล้ว แต่ที่ดินแปลงที่ยึดนี้เป็นที่กินที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันของพี่น้อง คน ซึ่ง คนไม่ได้รับรู้และเกี่ยวข้องถึงการกระทำของจำเลย จึงอยากจะถามว่ากรณีเช่นนี้ศาลจึงจะบังคับคดียึดทรัพย์และให้สำนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดได้หรือครับ เพราะเป็นที่ดินที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน และตอนนี้จะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับก่อนที่จะมีการขายทอดตลาดต่อไป
24 มิ.ย. 63 11:45
จาก นายดุสิต
(125.24.156.193)กรณีนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถยึดที่ดินขายทอดตลาดได้

เมื่อขายทอดตลาดแล้วได้เงินมา ส่วนที่เกินยอดหนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะส่งมอบให้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินคนอื่นที่ไม่ได้เป็นลูกหนี้

หากคุณเห็นว่าไม่เป็นธรรม ยังมีทางออกในเรื่องนี้ แต่คุณต้องให้รายละเอียดทั้งหมดแก่ทนายความ ยังสามารถดำเนินการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขได้ ครับ
25 มิ.ย. 63 11:39
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)