สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

สามารถสลักหลังโฉนด ห้ามขายห้ามโอนได้มั้ยครับ
    คือคุณพ่อจะขายที่ดินให้ลูกจ้างในราคาถูกๆเพราะอยากให้เขามีที่อยู่อาศัย
แต่เกรงเค้าจะเอาไปขายต่อเอาส่วนต่าง คุณพ่อสามารถกำหนดเงื่อนไข หรือสลักหลังโฉนดได้มั้ยครับ
15 มิ.ย. 63 12:00
จาก สัจจะ
(124.120.201.102)ผมมีความเห็นว่าทำไม่ได้ คุณควรลองสอบถาม เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอีกครั้งเพื่อความชัดเจน

แต่คุณสามารถทำเป็นสัญญา หรือบันทึกข้อตกลง ที่เป็นเงื่อนไข บังคับหลังได้ ถ้าไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไร ควรให้ทนายความหรือผู้ทำให้ ครับ
17 มิ.ย. 63 16:02
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)