สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

เอกสารแนบท้ายสัญญา
ในการทำสัญญา จะเห็นว่า บางสัญญามีเอกสารแนบท้ายสัญญา หรือ เอกสารเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา ขอรบกวนถามว่า ทำไมถึงไม่ได้เขียนหรือใส่ไว้ในสัญญาเสียทีเดียว ทำไมต้องทำแยกกัน ขอบคุณมาก
15 มิ.ย. 63 06:23
จาก กุ้ง
(49.230.95.247)


การที่สัญญามี เอกสารแนบท้ายสัญญา หรือ เอกสารเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา เพราะผู้ร่างสัญญามีความประสงค์จะใช้สัญญาที่ร่างนี้กับคู่สัญญาหลายๆราย โดยมีสาระสำคัญที่เป็นหลักการใหญ่เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ

ในส่วนที่เป็นรายละเอียด จึงทำเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา หรือ เอกสารเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา เพื่อความสะดวก จะได้แก้ไขเฉพาะในส่วนนี้ ไม่ต้องแก้ไขสัญญาใหม่ทั้งหมด เพราะส่วนอื่นที่เป็นหลักการเหมือนกัน ครับ
17 มิ.ย. 63 15:58
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)