สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

Shared Owner Scheme
ผมมีญาติอยู่ในประเทศอังกฤษ ได้ชักชวนให้ผมร่วมลงทุนซื้ออพาร์ตเมนต์แบบ Shared Owner Scheme กับเขา โดยผมได้รับทราบข้อมูลเพียงว่า เป็นอพาร์ตเมนต์ในราคาถูก น่าลงทุน โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ 

ผมเคยถามว่า อพาร์ตเมนต์แบบนี้ จะเป็นเหมือนแบบคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดที่เมืองไทย ที่อนุญาตให้คนต่างชาติเป็นเจ้าของได้หรือไม่ ? เขาก็อธิบายไม่ชัดเจน ทำให้ผมลังเลไม่มั่นใจ ขอรบกวนสอบถาม หากมีข้อมูลช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ ขอบคุณมาก
10 มิ.ย. 63 06:52
จาก สนธิ
(49.230.102.251)

อพาร์ตเมนต์แบบ Shared Ownership Scheme (ชื่อเรียกที่ถูกต้อง) ในประเทศ สหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึง อังกฤษด้วย เป็นอาคารที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ที่มีรายได้ค่อนข้างน้อย และจะให้สิทธิกับอาชีพบางประเภทก่อน เข่น ทหาร พยาบาล เป็นต้น เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้สังคม และประเทศ

อาคารที่อยู่อาศัยประเภทนี้ จะมีราคาไม่แพง ผู้ซื้อผ่อนชำระและเสียค่าเช่าในเวลาเดียวกันในราคาถูก เมื่อผ่อนได้ประมาณสามในสี่ส่วน จะไม่ต้องเสียค่าเช่าอีกและอยู่ได้ตลอดชีวิต

ญาติคุณที่อยู่ในอังกฤษ อาจอยู่ในประเทศนั้นมาระยะเวลาหนึ่งจนมีสิทธิที่จะซื้ออาคารที่อยู่อาศัยประเภทนี้ 

ส่วนคุณเป็นคนไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จะมีสิทธิซื้ออาคารที่อยู่อาศัยประเภทนี้หรือไม่ อย่างไร ควรตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจ ครับ
10 มิ.ย. 63 11:07
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)