สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

มรดก / พินัยกรรม
คุณตาได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดก ให้แก่คุณแม่ดิฉันแต่เพียงผู้เดียว คุณแม่ได้แต่งตั้งทนาย เพื่อร้องศาล ให้ตั้งคุณแม่เป็นผู้จัดการมรดก

เรื่องดูเหมือนจะง่าย แต่พอถึงวันนัดที่ศาลคุณแม่ได้ทราบว่า ศาลออกหมายเรียกให้ลูกๆคนอื่น ของคุณตาเข้ามาในคดี และเข้ามาคัดค้านคุณแม่ดิฉัน

ขอเรียนถามว่า ทำไมทนายของคุณแม่ต้องขอให้ศาลออกหมายเรียกลูกๆคนอื่นของคุณตา เข้ามาในคดีให้ยุ่งยาก ทั้งที่คุณแม่ของดิฉันเป็นผู้รับมรดกแต่เพียงผู้เดียว ขอขอบคุณมากที่ช่วยสละเวลาตอบให้
8 มิ.ย. 63 06:56
จาก โสพิศ
(182.232.156.199)

ข้อเท็จจริงตามที่คุณเล่ามา ผมคิดว่า ทนายความของคุณ ไม่ได้ขอหมายศาลเรียกลูกๆคนอื่นของคุณตาเข้ามาในคดี ให้ยุ่งยากโดยไม่จำเป็น คงต้องให้ความเป็นธรรมกับทนายความด้วย

แต่แนวปฏิบัติของศาลในปัจจุบัน คดีในลักษณะเช่นนี้ ท่านผู้พิพากษาจะออกหมายเรียก ทายาทคนอื่นๆให้เข้ามาในคดี โดยที่ทนายผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ขอหมายเรียก

เหตุที่เป็นเช่นนี้ น่าจะเป็นเพราะในอดีตที่ผ่านมา เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว ดำเนินการจัดการมรดกไปจนจวนจะเสร็จแล้ว ทายาทคนอื่นเพิ่งทราบเรื่องและมายื่นคำร้องคัดค้าน ทำให้เกิดความยุ่งยาก และเสียเวลามาก

จึงเห็นได้ว่า เป็นแนวปฏิบัติในปัจจุบันที่ ท่านผู้พิพากษาจะเรียกทายาทคนอื่นๆ ให้เข้ามาในคดีเพื่อสอบถาม ตั้งแต่เริ่มแรกว่า จะคัดค้านหรือไม่ หากไม่คัดค้านตั้งแต่แรก จะได้ไม่มีคนมาคัดค้านในภายหน้า ทำให้ไม่เกิดปัญหา ครับ
8 มิ.ย. 63 11:28
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)