สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

การทำผิดวินัยร้ายแรง
กระผมรับราชการ ถ้าสมมุติว่าทำให้รัฐเสียหาย 200000 แสน จากการทำให้การออกแบบแจ้งประเมิน ขาดอายุความ แล้ว ผมชิง ลาออกจากราชการ ก่อน ที่จะถูกไล่ออก อย่างนี้ ผมจะโดนทวงหนี้ จาก กรมฯ ไหมคับ
30 พ.ค. 63 19:56
จาก มัด
(223.24.185.32)กรมยังสามารถทวงหนี้จากคุณได้ ภายในอายุความ เพราะความผิดเกิดขึ้นขณะที่คุณยังปฎิบัติหน้าที่รับราชการอยู่ ครับ
1 มิ.ย. 63 09:50
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)