สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

อุทิศที่ดินให้แล้ว ภายหลังจะขอยกเลิกได้ไหม
เจ้าของที่ดินได้ทำและลงนามในหนังสืออุทิศที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที ยังคงมีสภาพเป็นถนนดิน แต่ราษฏรได้รับทราบโดยที่วกันและได้ใช้ถนนเส้นดังกล่าวกันมาตลอดเวลา 5 ปีแล้ว ต่อมาเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขอยกเลิกการอุทิศที่ดินดังกล่าวนี้ จะสามารถกระทำได้หรือไม่ครับ หากได้จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรครับ
29 พ.ค. 63 13:25
จาก จนท.อบต.
(125.24.156.193)กรณีนี้ เจ้าของที่ดินจะถอนคืนการอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ไม่ได้ เพราะตามข้อเท็จจริง ประชาชนทั่วไปใช้เป็นเส้นทางสัญจรแล้ว แม้จะเป็นทางดินก็ตาม

ส่วนเรื่องการสร้างถนนคอนกรีตล่าช้า ถือเป็นคนละกรณีกัน 

การอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ สามารถทำได้แม้เจ้าของที่ดินไม่ได้ยกให้อย่างเป็นทางการ เพียงแค่ยินยอมให้ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรเป็นระยะเวลาติดต่อกัน นานพอสมควร ถือว่าเป็นการ อุทิศให้โดยปริยายแล้ว ครับ
1 มิ.ย. 63 10:17
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)