สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์
ขอสอบถามค่ะ คือศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิด 2 กระทง ให้ลงโทษกระทงละ 5 ปี รวมเป็น 10 ปี และจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดกระทงเดียว จึงพิพากษาลงโทษจำเลยกระทงเดียว และลงโทษ 10 ปี แบบนี้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชอบไหมคะ ต้องแยกเป็นโทษแต่ละกระทง หรือกระทงลด แต่โทษ เท่าเดิมได้คะ แบบนี้ขัดต่อมาตรา 212 ไหมคะ
22 พ.ค. 63 10:29
จาก นักเรียนกฎหมาย
(223.24.188.106)

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ถือว่า มี ผลบังคับเหนือกว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ข้อเท็จจริงตามคำถาม ไม่สามารถให้ความเห็นได้ เพราะไม่ทราบว่า การกระทำความผิดนี้เป็นเรื่องอะไร มีความเป็นมาอย่างไร และข้อหาอะไร

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพิพากษา ไม่สมควรจะกล่าวว่า ผิด เพราะเป็นเรื่องไม่บังควร และอาจละเมิดอำนาจศาลได้

หากจะแสดงความคิดเห็น ต้องกระทำด้วยความเคารพ สุภาพ และเป็นไปในทางวิชาการ 

ความเห็นทางกฎหมาย ที่มีความแตกต่าง ถือเป็นการมองปัญหาอย่างกว้างขวาง และเป็นสีสันของวิชาการกฏหมาย ครับ
22 พ.ค. 63 15:56
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)