สำนักกฎหมาย

มารุต บุนนาค

อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ

ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก / แสดงบัญชีทรัพย์สิน
การร้องศาลเพื่อฃอตั้งผู้จัดการมรดก จำเป็นต้องแสดงทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้ามรดกหรือไม่ ? คุณตาของดิฉันเพิ่งเสียมีที่ดินหลายแปลงมาก ยังตรวจค้นไม่ได้ทั้งหมด จะรีบตั้งผู้จัดการมรดกด้วยเหตุผลทางด้านครอบครัว แต่ทนายความที่ทำเรื่องบอกว่า ต้องแสดงรายการทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งจะใช้เวลาตรวจสอบและหาข้อมูลนานเกินไป รบกวนช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมาก
20 พ.ค. 63 06:09
จาก อรุณี
(182.232.168.12)

การร้องศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดก ไม่จำเป็นต้องแสดงรายการทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นมรดกของเจ้ามรดก

ผู้ร้องสามารถแสดงรายการทรัพย์สินบางส่วนเท่าที่จำเป็นในการจัดการทรัพย์มรดก

เมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้จัดการมรดกแล้ว สามารถนำคำสั่งนั้นไปใช้จัดการทรัพย์มรดกได้ทุกรายการ ครับ
20 พ.ค. 63 10:15
ดร. รุจิระ บุนนาค
(203.172.52.102)